Цуврал

Эхлэл

Миний мөрөөдөл бол хүмүүсийг хорвоо ертөнц хэрхэн оршин байдгийг ойлгож, сансар ертөнцийн том төлөвлөгөөн дунд өөрсдийн гэсэн давтагдашгүй зам мөрөө олоход нь туслах нь явдал билээ. Намайг Стефано Де Матиас гэдэг. Миний зорилго бол өнгөрснийг эргэн санах юм!

Цуврал 1: Ангиуд

1
Unity
Unity26мин

Миний мөрөөдөл бол хүмүүсийг хорвоо ертөнц хэрхэн оршин байдгийг ойлгож, сансар ертөнцийн том төлөвлөгөөн дунд өөрсдийн гэсэн давтагдашгүй зам мөрөө олоход нь туслах нь явдал билээ. Намайг Стефано Де Матиас гэдэг. Миний зорилго бол өнгөрснийг эргэн санах юм!

2
Unity
Duality25мин

Миний мөрөөдөл бол хүмүүсийг хорвоо ертөнц хэрхэн оршин байдгийг ойлгож, сансар ертөнцийн том төлөвлөгөөн дунд өөрсдийн гэсэн давтагдашгүй зам мөрөө олоход нь туслах нь явдал билээ. Намайг Стефано Де Матиас гэдэг. Миний зорилго бол өнгөрснийг эргэн санах юм!

3
Unity
Trinity27мин

Миний мөрөөдөл бол хүмүүсийг хорвоо ертөнц хэрхэн оршин байдгийг ойлгож, сансар ертөнцийн том төлөвлөгөөн дунд өөрсдийн гэсэн давтагдашгүй зам мөрөө олоход нь туслах нь явдал билээ. Намайг Стефано Де Матиас гэдэг. Миний зорилго бол өнгөрснийг эргэн санах юм!

4
Unity
Pillars of Reality26мин

Миний мөрөөдөл бол хүмүүсийг хорвоо ертөнц хэрхэн оршин байдгийг ойлгож, сансар ертөнцийн том төлөвлөгөөн дунд өөрсдийн гэсэн давтагдашгүй зам мөрөө олоход нь туслах нь явдал билээ. Намайг Стефано Де Матиас гэдэг. Миний зорилго бол өнгөрснийг эргэн санах юм!

5
Transcending Through the 5th Dimension
Transcending through the 5th dimension26мин

Миний мөрөөдөл бол хүмүүсийг хорвоо ертөнц хэрхэн оршин байдгийг ойлгож, сансар ертөнцийн том төлөвлөгөөн дунд өөрсдийн гэсэн давтагдашгүй зам мөрөө олоход нь туслах нь явдал билээ. Намайг Стефано Де Матиас гэдэг. Миний зорилго бол өнгөрснийг эргэн санах юм!

6
The Architects of Reality
The Architects of Reality26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

7
Seven Laws of the Universe
Seven Laws of the Universe31мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

8
8th Dimension & the Akashic Records
8th Dimension & the Akashic Records23мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

9
9th Dimension of Transcendence
9th Dimension of Transcendence26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

10
Sacred Geometry of the Dimensions
Sacred Geometry of the Dimensions26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

11
Fighting for Universal Harmony
Fighting for Universal Harmony29мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

12
Seeding Civilization
Seeding Civilization26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

13
Deep History of Atlantis and Mu
Deep History of Atlantis and Mu26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

14
Preview Season 2 of Initiation
Preview Season 2 of Initiation1мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

UFO

Цуврал

ҮМНБ - Үл мэдэгдэх нисдэг биет

Хүн төрөлхтнөөс нуусан хамгийн агуу нууц ҮМНБ!

Акашик тэмдэглэл бол өнгөрсөн одоо ба ирээдүй цагуудад өрнөх бүхий л үйл явдал, бодол санаа, сэтгэл хөдлөл болон зорилтуудын тойм юм. Түүнийг оршихуйн биет бус хавтгай дээр кодчилогдсон гэж теософистууд итгэдэг. Matias de Stefano эдгээр тэмдэглэл рүү нэвтэрч чадна гэдгээ мэдэгдсэн. Түүний хэлж байгаагаар энэ бол ертөнцийн гарал үүслийн тайлбар юм. 3 настайгаасаа эхлээд би урд насаа санаж эхэлсэн. Олон жилийн дараа хүн бүр миний хардгийг харж чаддаггүйг ойлгох хүртлээ би үүнийг энгийн зүйл гэж боддог байлаа. Ихэвчлэн энэ насанд тархи бусад хэмжээсүүдээс холбоогоо тасалж эхэлдэг.

Цуврал 2: Ангиуд

1
Unity
Unity26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

2
Unity
Duality25мин

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium commodi enim magnam tenetur reiciendis illo unde distinctio laborum! Sed, non.

3
Unity
Trinity27мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

4
Unity
Pillars of Reality26мин

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium commodi enim magnam tenetur reiciendis illo unde distinctio laborum! Sed, non.

5
Transcending Through the 5th Dimension
Transcending Through the 5th Dimension26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

6
The Architects of Reality
The Architects of Reality26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

7
Seven Laws of the Universe
Seven Laws of the Universe31мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

8
8th Dimension & the Akashic Records
8th Dimension & the Akashic Records23мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

9
9th Dimension of Transcendence
9th Dimension of Transcendence26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

10
Sacred Geometry of the Dimensions
Sacred Geometry of the Dimensions26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

11
Fighting for Universal Harmony
Fighting for Universal Harmony29мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

12
Seeding Civilization
Seeding Civilization26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

13
Deep History of Atlantis and Mu
Deep History of Atlantis and Mu26мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

14
Preview Season 2 of Initiation
Preview Season 2 of Initiation1мин

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam ipsam provident tempore dolores atque impedit labore fugit, perferendis maxime! Porro.

UFO.mn

Мэдээлэл авах